Remonstranten leeuwarden
Image default
Aanbiedingen

Wie heeft een advocaat nodig de gespecialiseerd is op het gebied van arbeidsrecht?

Wie heeft een advocaat nodig de gespecialiseerd is op het gebied van arbeidsrecht?

Als werknemer kun je de hulp van een arbeidsrecht advocaat inschakelen als je je onterecht behandeld voelt op je werk. Bijvoorbeeld als je geen loon ontvangt of in onbillijke arbeidsomstandigheden moet werken. Maar ook werkgevers hebben in sommige gevallen baat bij de hulp van een arbeidsrecht advocaat. Bijvoorbeeld bij het disfunctioneren van een werknemer, veelvuldig ziekteverzuim met ernstig nadeel voor het bedrijf, diefstal, werkweigering, verstoorde arbeidsverhouding of een bedrijfseconomisch ontslag.

 

De eerste stappen ondernemen

In eerste instantie probeer je vaak gezamenlijk tot een oplossing te komen waarin de belangen van beide partijen behartigd worden, zonder dat er een rechter aan te pas hoeft te komen. Dit heet een ‘ontslag met wederzijds goedvinden’ en kan alleen schriftelijk door middel van een vaststellingsdocument worden gedaan.

 

Wat is een vaststellingsdocument?

In een vaststellingsdocument wordt de afspraken opgeschreven die voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst toepasselijk zijn. Voor een werknemer is een WW-vriendelijke overeenkomst van belang, terwijl de werkgever andere zaken belangrijk vindt. Bijvoorbeeld de datum van de beëindiging, concurrentie-/ relatiebeding of financiële afspraken zoals een mogelijke ontslagvergoeding, lease voertuigen of eventuele bonussen. De overeenkomst dient waterdicht te zijn zodat geen van de partijen onder zijn afspraken en verplichtingen uitkomt. Je kunt daarom altijd beter van de hulp van een professional profiteren. 

 

Waar heb ik dan een arbeidsrecht advocaat voor nodig?

Een arbeidsrecht advocaat kan beoordelen of de vaststellingsovereenkomst aan alle belangrijke punten voldoet. Bijvoorbeeld of de overeenkomst voldoet aan alle juridische punten en of jouw WW-rechten als werknemer veilig zijn gesteld. Ook wordt gecontroleerd of de belangen van de werkgever worden behartigd. Op die manier kan de arbeidsovereenkomst op een eerlijke en nette manier worden beëindigd. 

 

Ga met een ervaren arbeidsrecht advocaat in zee

Als je ontslag wilt nemen of iemand wilt ontslaan, is het dus altijd raadzaam de hulp van een specialist in te schakelen. Hanze Advocaat heeft meer dan vijftien jaar ervaring en heeft diverse ontslagtrajecten begeleidt. Het grootste doel is altijd om tot een oplossing te komen, dat de belangen van beide partijen behartigt. In de meeste gevallen kan dit zelfs zonder juridische procedure voor een rechter. 

 

 

Gerelateerde artikelen

This is what you need to look out for when buying an IP address

Heerlijk slapen onder een donzen dekbed

Een kat gekocht: wat nu?