Remonstranten leeuwarden
Image default
Bedrijven

Kwantiteit en kwaliteit verschil

De kwaliteit

Met kwaliteit wordt bedoelt wat de status of situatie van een bepaald soort product is. Een fiets zonder banden is bijvoorbeeld van lage kwaliteit. Een fiets met banden en veel hulpmiddelen heeft dan weer een hoge kwaliteit. De kwaliteit van een product heeft niet altijd te maken met hoe nieuw een product is. Zo gebeurt het regelmatig dat een oud product nog altijd een hogere kwaliteit kan hebben dan een veel recenter product.

De kwantiteit

Geeft de hoeveelheid aan van een bepaald product. Voorbeelden hiervan zijn een aantal fietsen. In de ideale wereld zou een product een hoge kwaliteit en kwantiteit hebben. Dit gaat in de praktijk er anders aan toe en daarom moeten we dus vaak afwegingen worden gemaakt. 

In praktijk gaat dit er anders aan toe en moeten er dus vaak afwegingen worden gemaakt.

Kwaliteit of volume afwegen

In veel bedrijfstakken moet een afweging tussen kwaliteit en volume gemaakt worden. Hoge productie? Dan willen fabrieken liever dat er meer van een bepaald soort product beschikbaar is. Op die manier kunnen ze er meer geld aan verdienen. Bij dit voorbeeld geven ze dan meer waarde aan kwantiteit dan kwaliteit. Bij werkstukken kun je dit verschil ook zien. Veel te voltooide opstellen vereisen een minimum aantal woorden waaraan men zich  moet houden. Deze verplichte kwantiteit zorgt voor onnodig veel extra woorden, waardoor de tekst kwaliteit daalt.

De begrippen kwaliteit en kwantiteit gaan ook op bij vriendschappen, dus niet alleen bij materiële spullen. Je kunt hier een keuze bij maken tussen kwantiteit, veel vrienden die misschien niet allemaal goed bij je passen. Of kiezen voor kwaliteit, een paar vrienden waar de kwaliteit hoger bij is.

 

https://verschillen-tussen.nl/verschil-tussen-kwantiteit-en-kwaliteit/