Tiny Houses: Eenvoudiger leven

Koen Duindam’s boek “Eenvoudig wonen” presenteert woonideeën voor creatief gebruik van de leefruimte. Het boek is onderverdeeld in 52 tips, die de auteur zelf omschrijft als “ruimtewonderen” – tips over de vormgeving en het gebruik van individuele ruimtes in appartementen, huizen en uiteindelijk hele woonwijken en steden zijn gethematiseerd. Het basisidee van het creëren van ruimte en het optimaal benutten ervan loopt door het hele boek heen.

  

Slim gebruik van de ruimte

Wat je kunt verwachten van het boek:

 

 • Het eerste thematische blok “Tiny Houses” gaat vooral over het creëren van ruimte. Het inleidende gedeelte geeft advies over het opruimen van afval, maar gaat ook in detail in op het thema “ruimtebesparend meubilair” en het uitgekiende interieurontwerp van kleine ruimtes. Ook kleine huizen worden in deze context gepresenteerd als een alternatieve vorm van wonen.
   
 • Het tweede hoofdstuk gaat niet alleen over eenpersoonskamers, maar over hele huizen. Er wordt voorgesteld om ze met anderen te delen. Te beginnen met de klassieke flat-sharing community of het wonen voor hulp bij het idee om verplegend personeel in het huis te huis te huisvesten of gewoon om onbekende gasten te huisvesten. De sociale verbondenheid staat hier duidelijk op de voorgrond.
   
 • Het derde deel behandelt vervolgens hele woonwijken, waar de buren zich verenigen tot speciale gemeenschappen. Hier worden huizen van meerdere generaties aangesproken, net als gemeenten, tiny house buurten en ecodorpen.
   
 • In het laatste grote hoofdstuk staan hele steden centraal, vooral dorpen en kleine steden. Vooral de laatste zijn vaak wees, omdat de instroom in de steden nog steeds ononderbroken is. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op leegstaande huizen en hoe deze weer bewoonbaar gemaakt kunnen worden, bijvoorbeeld door collectief bezit. Het werk wordt afgerond met ideeën voor alternatieve woonruimte tijdens het reizen en een uitgebreide serviceafdeling met talrijke internetadressen.

   

Aandachtspunt voor het (duurzame) leven van de toekomst

Op het eerste gezicht zou men het idee kunnen krijgen dat dit weer een kopie is van de werken over het onderwerp “Opruimen, Magisch Schoonmaken etc.”, die de laatste tijd steeds vaker in de boekhandel te vinden zijn. Maar al snel wordt duidelijk dat Koen Duindam zich meer bezighoudt met een totaalconcept op het gebied van wonen. Vanuit verschillende invalshoeken wordt er nagedacht over hoe het onderwerp van het leven zich in de toekomst zou kunnen ontwikkelen. De auteur heeft zijn eigen idealistische ideeën gebaseerd op duurzaamheid, ecologie en sociale interactie. Maar veel van de gepresenteerde ruimtewonderen zijn al bekeerd, wat betekent dat ze met haar ideeën niet onrealistisch zijn.
 
De 52 tips zijn helder en compact. Velen staan op zichzelf, anderen worden onmiddellijk gevolgd door een reeks andere tips die meer licht werpen op het onderwerp in kwestie. Daarnaast zijn er ook kruisverwijzingen naar andere ruimtewonderen, zodat men geen vaste volgorde hoeft te volgen. Het boek nodigt u uit om op een ontspannen manier door de vele kleurrijke foto’s te bladeren. De individuele ruimtewonderen zijn zeer gevarieerd: Een wat drogere lijst met tips voor het opruimen wordt gevolgd door bijvoorbeeld een leuk praktisch voorbeeld. Een test is om de lezer te animeren om na te denken over zichzelf en zijn gewoonten. Het wordt snel duidelijk dat men de auteur niet altijd letterlijk mag nemen en de tips zullen u doen glimlachen.
 
Niet elke tip kan door iedereen worden uitgevoerd, maar dat is ook niet het doel van de auteur. Er moeten eerder impulsen voor het denken worden gegeven om de eigen woonsituatie te heroverwegen en nieuwe impulsen voor verandering te vinden. Of men nu wil vergroten, verkleinen of samen bewegen, er is voor elk wat wils.

https://www.bol.com/nl/f/tiny-house-living/9200000028291865/